Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 870

Zawiadomienie

23.01.2020

Głowaczów dn. 2020 – 01 – 23

OS.0002.16.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Głowaczów VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Głowaczów w sali konferencyjnej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji tj. z 29.11.2019 oraz 31.12.2019r.

3. Informacja  Wójta z działalności między sesjami.

     Podjęcie uchwał:

4. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów - projekt nr 1

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 - projekt nr 2

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głowaczowie – projekt nr 3

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzózie - projekt nr 4

8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Głowaczów  - projekt 5.

9. Zapytania i wnioski radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XVI sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Marek

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.