Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 589

ZAWIADOMIENIE

17.12.2019

Głowaczów dn. 2019 – 12 – 17

OS.0002.15.2019                                                                                                                      

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815) zwołuję XV sesję Rady Gminy Głowaczów VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 31 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Głowaczów w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawy różne.
  3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji tj. z 29.11.2019 oraz 18.12.2019r.
  4. Informacja  Wójta z działalności między sesjami.
  5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok.
  6. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki .
  7. Sprawozdanie z działalności komisji rady gminy za 2019 rok :

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Budżetu i Gospodarki,

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego,

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Podjęcie uchwał:

8Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 - projekt nr 1

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 - projekt nr 2

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu – projekt nr 3

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Głowaczów na 2020 rok – projekt nr 4

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planów pracy komisji Rady Gminy Głowaczów na 2020 rok - projekt 5

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Budżetu i Gospodarki,

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego,

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

13. Zapytania i wnioski radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad XV sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Marek

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zgłoś stan wodomierza

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.