Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 295

Zawiadomienie

21.08.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Gminy Głowaczów VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 roku  o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Głowaczów w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dn. 17.07.2019 r.
 3. Informacja  Wójta z działalności między sesjami.
  Podjęcie uchwał:
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 – projekt nr 1
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i  dzieci młodsze – projekt nr 2
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II.18.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów - projekt nr 3
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania  radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad XI sesji.                         


                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    Piotr Marek         

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zgłoś stan wodomierza

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.