Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 241

Zawiadomienie

05.06.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Gminy Głowaczów VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 1000  (poniedziałek)  w Urzędzie Gminy Głowaczów w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji z 30.05.2019 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2018 rok.
 5. Debata dotycząca Raportu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania – projekt nr 1.
 7.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 8. Sprawozdania finansowe.
 9. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Zapoznanie z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   
  w Warszawie dotyczącymi:
 1. sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 2. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.

Podjęcie uchwał:

 1.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt nr 2
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - projekt nr 3
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Studzianki Pancerne – projekt nr 4
 4. Zapytania i wnioski radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad IX sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Marek           

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.