Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 194

VII SESJA RADY GMINY GŁOWACZÓW

21.03.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.,poz. 94,1000,1349,1432) zwołuję VII sesję Rady Gminy Głowaczów VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 marca  2019 roku  o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Głowaczów w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2.  Sprawy różne.

3.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z 28.02.2019 r.

4.  Informacja  Wójta z działalności między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie za 2018r.

6. Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

7. Informacja na temat porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Głowaczów w 2018 roku.

8. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Głowaczów w 2018 roku
Podjęcie uchwał:

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019 – 2030  – projekt nr 1

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2019 – projekt nr 2

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2019 – projekt nr 3

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów  - projekt nr 4

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (Brzóza, ul. Stara Brzóza) - projekt nr 5

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (Zieleniec – Józefów) - projekt nr 6

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (Zieleniec- Józefów, Łukawa, Ignacówka Bobrowska) – projekt nr 7

16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów -  projekt nr 8

17. Wnioski, interpelacje i zapytania  radnych.

18.  Zamknięcie obrad VII sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Marek

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.