Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 1471

Bank żywności

06.09.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie informuje, że rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-202 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w Podprogramie 2021.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie do zgłaszania się do pracowników socjalnych  Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej  w Głowaczowie w celu weryfikacji uprawnień kwalifikujących do pomocy w terminie od 15 września 2021 r. do 31 października 2021 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy ośrodka.

Przypominamy, że pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny  znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające  kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność i inne) i których dochód nie przekracza  220% kryterium dochodowego tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł.
 • dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł.

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-cu poprzedzającym miesiąc w którym osoba się zgłasza):

 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury
 • odcinek otrzymania renty, emerytury
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto)
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło (dochód netto)
 • aktualny nakaz płatniczy- podatkowy albo zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowe
 • dowód opłacenia składki na ubezpieczenie rolników
 • decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną, z uwzględnieniem wysokości przyznanego zasiłku dla bezrobotnych
 • dowód otrzymania lub opłacania alimentów
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny,
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej

Jednocześnie informujemy, że jeżeli w trakcie realizacji programu nastąpi zmiana w składzie rodziny, ta  jest zobowiązana niezwłocznie o tym informować pracowników GOPS.

Poniżej aktualny druk skierowania dla osób ubiegających się o otrzymanie pomocy żywnościowej -obowiązujący od 15 września 2021 r.

SKIEROWANIE

Upoważnienie do odbioru żywności z Banku Żywności

Upoważnienie

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.