Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 1323

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

27.05.2021

ROZPORZĄDZENIE NR 15

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

                                                  z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b i pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie województwa mazowieckiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Na terenie województwa mazowieckiego zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

§ 2. Zakazuje się organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.

§ 3. Nakazuje się utrzymywanie gęsi w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.

§ 4. Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie gęsi w sposób określony w § 3, w przypadku korzystania z wybiegów należy zachować następujące warunki:

1)         wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;

2)         powierzchnia wybiegu powinna wynosić co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnych i maksymalnie 19 kg na 1 m2 dla młodych gęsi rzeźnych;

3)         przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy przeszukać teren wybiegu i jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250 m celem wykrycia zwłok lub konających dzikich ptaków;

4)         teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;

5)         ściółka stosowana na wybiegu powinna być składowana w sposób skutecznie zabezpieczający przed dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe powinna być stosowana po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;

6)         teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę odstraszaczy przed dzikimi ptakami;

7)         wypuszczanie gęsi na wybieg powinno się odbywać w godzinach między 10 a 16;

8)         zabronione jest pojenie i karmienie gęsi na wybiegu;

9)         jeżeli na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne, należy uniemożliwić gęsiom dostęp do nich; 

10)       należy prowadzić codzienną dokumentacje z czynności prowadzonych w zakresie wymienionym w pkt 1-9, która powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie
i weryfikację zasad bioasekuracji, informacje dotyczące rodzaju i ilości użytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach na terenie wybiegu, informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie wybiegu, zwłaszcza dotyczących wystąpienia objawów chorobowych lub upadków gęsi, gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikiego ptactwa.

§ 5. Zakazuje się stosowania zielonki w karmieniu gęsi.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 1 – 5, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa mazowieckiego.

§ 7. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa mazowieckiego.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.