dzisiaj jest: 17 października 2018. imieniny: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
wersja polska 
A+ A-
Informacje dotyczące Referatu oraz wysokości opłaty za wodę i ścieki
Przyłączanie do sieci
Zbiórka odpadów komunalnych - informacje dla mieszkańców
Działalność regulowana - Odbiór odpadów i ścieków
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
Zbiórka odpadów komunalnych - informacje dla mieszkańców


Odpady komunalne

Opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Głowaczów (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (liczba osób zamieszkujących x stawka).

 

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca(narodziny, przeprowadzki, itp.)
  • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 

Właściciel nieruchomości może również dokonać korekty deklaracji, zmieniając wysokość zobowiązania, bez wezwania organu podatkowego. Korekta deklaracji następuję przez złożenie korekty deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość w terminie do 14 dni od jej zaistnienia (przeprowadzki, narodziny, zgon- ksero aktu itp.).

 

W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona w drodze decyzji, według danych posiadanych przez Urząd Gminy.

 

Zgłoszenia te przyjmuje Gmina Głowaczów, punkt odbiorców wody Głowaczów -  ul. Kozienicka 1F w godz. 7.00-15.00.

 


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.

 

 Urząd Gminy w Głowaczowie przypomina, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Głowaczów uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe (kwartał), bez wezwania, w terminach:

 

- do 31 marca za I kwartał 2018 r.

- do 30 czerwca za II kwartał 2018 r.

- do 30 września za III kwartał 2018 r.

- do 31 grudnia za IV kwartał 2018 r.

 

 Opłatę, można uiścić w Kasie Referatu Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy w Głowaczowie ul. Kozienicka 1f czynnej codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Głowaczów w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie   Nr 07 9125 0005 0000 0374 2000 0010 bądź bezpośrednio u inkasenta.

 

Zestawienie cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Głowaczów według uchwały Rady Gminy

  

Opłaty od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Stawka opłaty przy selektywnym zbieraniu (zł)

 

 

 

lub

Stawka opłaty przy nieselektywnym zbieraniu ( zł)

Opłata za jedną osobę

7,00

14,00

Opłata za pojemnik 120 l

7,00

14,00

Opłata za pojemnik 1100 l

50,00

100,00

Opłata za kontener

8 m3

250,00

500,00

 

 W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie będą naliczane odsetki karne oraz zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec właścicieli nieruchomości, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

 

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, urodzenie, zgon) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Głowaczów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Mariolą Konopką pod numerem telefonu (48) 623 10 47. 

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&