dzisiaj jest: 21 października 2018. imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego
wersja polska 
A+ A-
PO IG - Internet dla mieszkańców
PO IG „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Glowaczów”
PO PROW 2014-2020 "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na budynek centrum kulturalno - rekreacyjne"
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
PO IG - Internet dla mieszkańców

 
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


W dniu 12.01.2011 r. Gmina Głowaczów podpisała umowę o dofinansowanie z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla inwestycji pn.: „Internet szansą na szybki rozwój   Gminy Głowaczów”.
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Głowaczów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Uczestnikami projektu będą osoby wywodzące się z określonych grup docelowych, głównie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zaliczają się do nich:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym.
W celu realizacji celu głównego projektu wyznaczono cztery cele szczegółowe:
• Budowa radiowej infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu w celu likwidacji występujących na terenie Gminy barier w tym zakresie.
• Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu.
• Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego Internetu.
• Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu poprzez podjęcie działań koordynacyjnych przez jednostki podległe beneficjentowi.
Projekt ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy. W ramach inwestycji zaplanowano budowę infrastruktury radiowej, która gwarantuje odbiorcom Projektu nieodpłatny dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania, zakup sprzętu komputerowego, instalację w gospodarstwach domowych oraz jednostkach podległych i realizację pozostałych działań w celu płynnego przeprowadzenia Projektu. W projekcie przewidziano również działania koordynujące. Polegać one będą na możliwości korzystania z darmowego dostępu jednostkach podległych gminie.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2.275.595,87 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 1.934.256,48 PLN

INFORMUJEMY, IŻ W ZAKŁADCE "PRZETARGI" DNIA 27.06.2012 ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "Internet szansą na szybki rozwój Gminy Głowaczów"

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

LISTA WNISKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ LISTA REZERWOWA

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&