dzisiaj jest: 25 maja 2017. imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
Inwestycje

Plany inwestycyjne na 2017 rok

 1. Budowa docelowa sieci zaopatrzenia w wodę miejscowości Zieleniec, Józefów, Brzóza-Mazury, ul. Rudki w Głowaczowie, oraz połączenie sieci Michałówek-Grabnowola-Studzianki - (projekty) 32 000,00
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków- 200 000,00 zł
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów-Zieleniec- 100 000,00 zł
 4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Leżenice- 1 124 573,00 zł,  w tym dotacja ok. 50%
 5. Budowa drogi gminnej - ulicy Olszyna w miejscowości Głowaczów- 70 000,00 zł
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie- 120 000,00 zł
 7.  Budowa drogi gminnej ul. Parcela w miejscowości Brzóza – 966.626,00 zł, w tym ze środków z Unii Europejskiej 602.338,00 zł (rozpoczęcie 2016 rok, zakończenie 2017 rok)
 8. Budowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej i istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej- ok. 3 000 000,00 w tym dotacja z UE ok.1.900.000,00 zł
 9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 300 000,00 zł       
 10. Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Lipie na potrzeby centrum kulturalno-rekreacyjnego- koszt ok. 1.000 000,00 w tym dotacja z UE ok.320 .000,00zł
 11.  Dobudowa Sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy ZSO w Brzózie ETAP II- 1 029 432,00 zł w tym dotacja ok. 50%
 12. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Brzóza, ul. Aleja Lipowa- Sewerynów etap I wykonanie projektu- 43 000,00 zł

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

 

W 2016 r. na terenie Gminy Głowaczów zostały zrealizowane następujące inwestycje:


 1. Został wykonany remont chodnika z kostki brukowej przy Publicznym Gimnazjum w Głowaczowie. Wartość wykonanych robót wynosi ok. 12.000,00 zł.
 
 1. Zlecono firmie EKOSFERA Krystyna Fejfer z Radomia opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy docelowej sieci zaopatrzenia w wodę w gminie Głowaczów dla miejscowości Chodków, Zieleniec, Józefów, Brzóza – Mazury, Głowaczów ul. Rudki, Stawki, Ignacówka Bobrowska oraz połączenie sieci Michałów – Grabnowola – Studzianki Pancerne. Wartość zleconych prac wynosi 54.500,00 zł.
 
 1. Podpisano umowę z firmą EKOPROJEKT Przeworsk Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Brzóza Al. Lipowa – Sewerynów. Wartość zleconych prac wynosi 39.975,00 zł.
 
 1. Zakupiono kruszywo drogowe dolomitowe na ulepszenie i remonty nawierzchni dróg gminnych. Środki finansowe przeznaczone na zakup kruszywa to 130.644 zł.
 
 1. W ramach regulacji gospodarki ściekowej na terenie gminy Głowaczów, Gmina rozpoczęła nabór wniosków od osób chętnych wziąć udział w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla około 100 posesji.
 
 1. Wykonano budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
  w miejscowości Działki Brzózkie. Wartość zleconych robót wynosi 67.280,48 zł brutto.
 
 1. Wykonana przebudowa drogi gminnej o długości ok. 500 mb w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie. Koszt zadania wynosi 130.000 zł.
 
 1. Zakupiono nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP
  w Głowaczowie. Koszt zakupu wynosi ok. 847.000 zł.
 
 1. Wykonano przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Emilów. Koszt zadania wynosi 930.000 zł. 
 
 1. Rozpoczęto dobudowę sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy ZSO w Brzózie. Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na 3 lata - zakończenie w 2018 r. Obecnie został zakończony etap I inwestycji, tj.: roboty ziemne oraz fundamenty – koszt realizacji I etapu to ok 230.000 zł.
 
 1. Przeprowadzono remont mostu drewnianego w miejscowości Chodków. Koszt remontu to około 60.000zł.
 2. Wymiana okien oraz drzwi w sali gimnastycznej w PSP w Głowaczowie - koszt 31.000 zł.


 Fotogaleria inwestycji zrealizowanych oraz w trakcie realizacji (rok 2016) - TUTAJ

  

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

Informacja o inwestycjach zrealizowanych w 2015 r.

 1. Budowa drogi w Podmieściu – 828.598,24 zł (zakończono w 2015 r. – zapłacono 628.598,24 zł ze środków własnych)
 2. Budowa dróg gminnych – ul. Długiej i Targowej w Głowaczowie – 853.563,40 zł (dotacja od Wojewody w kwocie 414.905,00 zł)
 3. Budowa ul. Długiej w miejscowości Brzóza – 127.516,06 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 54.479,70 zł).
 4. Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. Ul. Długiej w Brzózie – 10.455,00 zł (środki własne)
 5. Przebudowa SUW w Brzózie ul. Ryczywolska – 1.100.788,67 zł (dotacja z PROW)
 6. Budowa sieci wodociągowej Ursynów – Wólka Brzózka – 69.747,58 zł (dotacja z powiatu kozienickiego w kwocie 23.110,55 zł)
 7. Zakup kosiarki bijakowej do poboczy – 17.097,00 zł (środki własne)
 8. Zakup rębaka do gałęzi – 25.122,75 zł (środki własne)
 9. Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. przebudowy drogi gminnej w Dąbrówkach Grab. – 11.070,00 zł (środki własne)
 10. Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. Przebudowy z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Lipie na potrzeby centrum kulturalno – rekreacyjnego – 25.830,00 zł (środki własne)
 11. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków Wólce Brzózkiej działka nr 9 obręb Cecylówka Brzózka – 49.200,00 zł (środki własne)
 12. Opracowanie dokumentacji proj. - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego ul. Parcela w Brzózie – 1230,00 zł
 13. Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. Budowy oświetlenia boiska piłkarskiego przy ZSO w Brzózie – 3.198,00 zł
 14. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Głowaczów – 32.210,00 zł ( dotacja WFOŚiGW w kwocie 24.57,50 zł)
 15. Zakup kruszywa na bieżące naprawy i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych -1678 t o wartości 63.982,14 zł.
 16. Zakup szlaki na drogi gminne – 600 t o wartości 21.000,00 zł
 17. Zakup żwiru na drogi gminne – 750 t o wartości 15.000,00 zł
 18. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wólka Brzózka i Cecylówka Brzózka – etap I – 57.000,00 zł
 19. Budowa chodnika w Studziankach Pancernych – 49.164,00 zł.
 20. Przeprowadzono remont budynku klubu sportowego Legion Głowaczów. W ramach remontu wymieniono poszycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, wewnętrzną instalacje elektryczną, wyremontowano wewnątrz pomieszczenia szatni i łazienek. Wartość wykonanych prac wyniosła 70.000,00 zł.


Fotogaleria inwestycji zrealizowanych oraz w trakcie realizacji (rok 2014 - 2016) - TUTAJ

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&