dzisiaj jest: 21 października 2018. imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
A K T U A L N O Ś C I

Informacja o koloniach letnich w 2018 roku dla dzieci rolników

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia –
urodzonych
po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów
(w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione
jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę. 

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych
do oferty).

2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

 

Dokumenty proszę składać jak najszybciej.

Dopłata do kolonii letnich od rodziców= 390 zł dopłata do turnusu + 160 zł dopłata
do transportu = 550,00 zł

Miejsce wypoczynku:

I Ośrodek „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy

Terminy:
 1) 02.07 – 12.07.2018 r.  
 2) 13.07 – 23.07.2018 r. 
 3) 24.07 – 03.08.2018 r. 
 4) 04.08 – 14.08.2018 r.

II Ośrodek „Polar” przy ul. Wczasowa 5, 82-103 Stegna

Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.

DANE KOORDYNATORA

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: mar_gol1@op.pl

Dokumenty należy składać do 18 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy
Głowaczów do pokoju nr 8.
Szczegółowych informacji udziela Pani Justyna Bojarska - Siębor tel. 48 623 10 53.

Uzupełnienie informacji -
http://www.krir.pl/2014-01-03-03-23-24/dzialalnosc-zarzadu/dzialania-na-rzecz-dzieci-rolnikow/5802-kolonie-letnie-2018
/>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&