dzisiaj jest: 20 września 2018. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
A K T U A L N O Ś C I

Rok 2018 kolejnym dobrym rokiem wypełnionym wieloma inwestycjami w Gminie Głowaczów za ponad 7 mln zł

 

 1. Zakupiono nową kołową koparko – ładowarkę marki JCB 3CX GLOBAL na potrzeby Gminy Głowaczów za kwotę 318.939,00 zł – dostawa odbyła się w dniu 21.02.2018 r.
 2. Budowa drogi gminnej  w miejscowości Lipa wraz z budową oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych o długości 874,83 m – wartość zadania 1.251.592,24 zł, w tym środki  z dotacja 50%   z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – planowany termin zakończenia inwestycji 09.07.2018  r.
 3.  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska – Stawki – etap I, odcinek Bobrowniki - Stawki o długości ok. 3500 mb. – wartość zadania 302.390,00 zł – planowany termin zakończenia inwestycji 29.06.2018 r.  
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów,
  ul. Rudki o długości ok. 400 mb. – wartość zadania 237.417,47 zł – planowany termin zakończenia inwestycji 29.06.2018 r.  
 5. Połączenie sieci wodociągowej Michałów – Grabnowola o długości ok. 1200 mb. – wartość zadania 109.998,97 zł – planowany termin zakończenia inwestycji 16.07.2018 r.  
 6. Zaprojektowanie i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Głowaczowie – wartość zadania 86.535,00 zł – planowany termin wykonania zadania do 15.06.2018 r.
 7. Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa – studnia nr 3 (zastępcza) – wartość zadania 120.235,00 zł – planowany termin wykonania zadania do 15.06.2018 r. 
 8.  Budowa żłobka gminnego w Głowaczowie w systemie „zaprojektuj i buduj” – planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2018 r. Zadanie obecnie jest na etapie wyboru wykonawcy – w dniu 04.04.2018 r. otwarto oferty, cena najkorzystniejszej oferty wynosi 750.000,00 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 460.000,00 zł z programu „Maluch +”.
 9.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Kosny –  odcinek o długości 488,61 m, planowany termin realizacji inwestycji do 01.10.2018 r. Zadanie obecnie jest na etapie procedury przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi 19.04.2018 r. 
 10.  Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na budynek centrum kulturalno – rekreacyjne – wartość zadania 1.303.535,76 zł (dotacja z UE w kwocie ok. 320 tys. zł), planowany termin zakończenia inwestycji 31.05.2018 r.
 11.  Dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących   w Brzózie – wartość zadania ok. 3.000.000,00 zł, w tym etap III - 1.668.459,56 zł, (dotacja ok. 50%), planowany termin zakończenia inwestycji 30.08.2018 r.
 12. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Głowaczów dla miejscowości:
  Zadanie I –
  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów, ul. Górna,
  Zadanie II
  – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów.
  Łączna wartość opracowania dokumentacji wyniesie 20.000,00 zł, termin wykonania 28.12.2018 r.
 13. Trwają prace przygotowawcze związane z uporządkowaniem terenu przeznaczonego pod wielofunkcyjny zbiornik wodny w Głowaczowie.
 14. Wykonano kapitalny remont wnętrza budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Dąbrowie – sali, zaplecza socjalnego, łazienek oraz garażu - koszt wykonanych prac opiewa na kwotę około 30.000,00 zł.
 15. Wymieniono podłogę w uczniowskiej szatni oraz w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce – Brzózkiej, zostały zakupione również nowe wieszaki – łączny koszt zadania to około 10.000,00 zł.
 16. Powiększono salę lekcyjną oraz pomalowano pomieszczenie i części korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie. Zadanie zostało zrealizowane z pomocą pracowników Urzędu Gminy w Głowaczowie, po wcześniejszym udostępnieniu niezbędnych materiałów zakupionych przez Stowarzyszenie - łączny koszt remontu wynosi około 15.000,00 zł.

  Rozpoczęcie następnych inwestycji nastąpi w najbliższym czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią TUTAJ


« powrót
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&