Logo Głowaczów

Dostępność

Urząd Gminy w Głowaczowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony głównej oraz podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Głowaczowie 

ul. Rynek 35
26-903 Głowaczów


tel: +48 48 62 31 075
fax: +48 48 62 31 217

e-mail:  sekretariat@glowaczow.pl


Data publikacji strony internetowej: 04.12.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2021 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Na stronie opublikowano także takie dokumenty, które:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
 • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

2. Zdjęcia i grafiki nie mają prawidłowych opisów alternatywnych. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

3. W niektórych miejscach w serwisie można znaleźć nieprawidłową strukturę nagłówkową.

4. W niektórych miejscach w serwisie można znaleźć nieprawidłowy kontrast.

Strony internetowe Urzędu Gminy w Głowaczowie posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych
 • dwie wersje językowe

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Wolski

e-mail: sekretarz@glowaczow.pl

Telefon: 48 62 31 075 w.34

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Głowaczowie 

ul. Rynek 35
26-903 Głowaczów

 

tel: +48 48 62 31 075
fax: +48 48 62 31 217

e-mail:  sekretariat@glowaczow.pl


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Urząd Gminy w Głowaczowie  

ul. Rynek 35
26-903 Głowaczów

Budynek położony jest niedaleko skrzyżowania ulic Kozienickiej i Białobrzeskiej. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście :

 • Od ul. Kozienickiej. Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz. Przy wejściu zamontowany jest  przycisk przywołania- dzwonek.

Dostosowanie parkingów

 • Parking publiczny bezpłatny. Jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami oznakowane i dostępne od strony ul. Kozienickiej.

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu głównym (od ul. Kozienickiej). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność w budynku

 • Możliwość poruszania się na wózku tylko na parterze, dostęp do pozostałych urzędników w formie alternatywnej- pracownik schodzi do zainteresowanego.

Informacja

Informacja w Urzędzie znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego do budynku.

Dostosowanie schodów

Brak wyróżnienia początku i końca schodów poprzez elementy kontrastowe.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Urzędzie Gminy nie ma tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Na wniosek osób niepełnosprawnych zapewniono alternatywną komunikację - pracownik merytoryczny schodzi do petenta. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące składają pisma w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów lub wysyłają pocztą tradycyjną na adres urzędu albo drogą mailową na adres: sekretariat@glowaczow.pl.

Toalety

Brak Toalety dla osób z niepełnosprawnością w  budynku

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


 

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.