Logo Głowaczów

Zasady Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Co zmienia się w odpadach w 2020r.?

Każdy mieszkaniec gminy Głowaczów zobowiązany jest zbierać odpady w sposób selektywny.

Jeżeli mieszkaniec nie spełni obowiązku segregacji, to wysokość opłaty śmieciowej będzie podwyższona do dwukrotności stawki podstawowej - wskazanej w tabeli .

  • Od 1 stycznia  2020r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głowaczów.

 

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stawki wyniosą następująco:

Dla właścicieli nieruchomości

  • opłaty za pojemnik/ worek wyniosą następująco:

Wysokość stawki podstawowej

Wysokość stawki podwyższonej

Jeżeli kompostujesz bioodpady zapłacisz mniej

Pojemność pojemnika/ worka

Wysokość stawki

Wysokość stawki podwyższonej

  •  

28,00 zł/osoba

 o 2 ,00 zł/ osoba

120 l

14,00 zł

28,00 zł

1100 l

50,00 zł

100,00 zł

8 m 3

400,00zł

800,00 zł

 

Dla właścicieli domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stawka ryczałtowa za odbiór odpadów wyniesie 112,00 zł za rok .

  • Od 1 maja 2020r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Głowaczów.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłaty za pojemnik/ worek wyniosą następująco:

Pojemność pojemnika

Wysokość stawki

Wysokość stawki podwyższonej

120 l

5,91 zł

11,82 zł

 1100 l

54,18 zł

108,36 zł

8 m3

393,88zł

787,76 zł

Worek 120 l

14,00 zł

28,00 zł

 

Kto musi złożyć nową deklarację śmieciową?

 

  • Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów.

2 )  Wszyscy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, wskazując rodzaje pojemników/worków na segregację

3)   Właściciele domków jednorodzinnych, którzy zadeklarują , że kompostują bioodpady           ponosić będą opłatę pomniejszoną, jednak od tych nieruchomości Gmina nie będzie odbierać tej frakcji odpadów ( worek brązowy)

 

  • Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Worki na segregację odpadów zapewnia Gmina poprzez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na nieruchomości niezamieszkałej, w której prowadzona jest np. działalność gospodarcza powstają odpady pochodzące z bytowania człowieka jak również odpady z działalności gospodarczej. Gmina zobowiązana jest do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstałych wyłącznie z bytowania człowieka.

Odpady powstałe, wytworzone z działalności gospodarczej należy przekazać przedsiębiorcy, który posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

 

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY Z DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ

- Powstałe przez pracownika, np.: artykuły higieniczne, papierowe ręczniki, opakowania po napojach,

 żywności.

- Wytworzone przez klienta

 

 ←Te odpady odbiera gmina

- opakowania po produktach np. : kartony, folie, plastik

-artykuły z działalności spożywczej, np.: przeterminowane artykuły spożywcze

- odpady z produkcji będące wynikiem obróbki, przeróbki, demontażu, np.: kawałki drewna, foli, plastiku, styropianu

 

Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są podpisać odrębną umowę z firmą, która posiada stosowne zezwolenia na ich odbiór

       

 

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.