Logo Głowaczów

ROK 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i utrzymania w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Głowaczów

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.12.2019 r.  dotycząca "Budowy drogi gminnej Lipa - Mała Wieś, gmina Głowaczów - etap II"


Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.12.2019 r. dotycząca "Przebudowy drogi gminnej Studnie - Zieleniec - etap I"


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej Lipa - Mała Wieś, gmina Głowaczów - etap II"

1. Treść ogłoszenia

2. Kosztorys 

3. SIWZ

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

5. Załącznik nr 1 

6. Załącznik nr 2

7. Załącznik nr 3 

8. Załącznik nr 4

9. Załącznik nr 5

10. Załącznik nr 6

11. Załącznik nr 7

12. Załącznik nr 8

13. Załącznik nr 9

14. Projekt 

15. Opis


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Studnie - Zieleniec - etap I"

1. Treść ogłoszenia  

2. Orientacja

3. Przedmiar 

4. Przekrój konstrukcyjny 

5. SIWZ

6. Opis techniczny

7. STWIOR

8. Załącznik 1 - formularz ofertowy 

9. Załącznik 2 - oświadczenie 

10. Załącznik 3 - oświadczenie

11. Załącznik 4 - SIWZ

12. Załącznik 5 - wykaz robót 

13. Załącznik 6 - wzór umowy 

14. Załącznik 7 - wykaz osób

15. Załącznik 8 - oświadczenie

16. Załącznik 9 - oświadczenie RODO

17. Załącznik graficzny nr 1

18. Załącznik graficzny nr 2


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Sukcesywnych dostaw oleju opałowego w 2020 r."


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Obsługi gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r."


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Bezgotówkowe zakupy paliw płynnych (On, Pb 95) w 2020 r."


Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.10.2019 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2020 roku"


Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.10.2019 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (ON, Pb 95) w 2020 r."


Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.10.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: "Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r."


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2020 r."

Treść ogłoszenia 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:  "Bezgotówkowe zakupy paliw płynnych (ON i Pb 95) w 2020 r." 

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r."

Treść specyfikacji


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r." 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 -formularz ofertowy 

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - kosztorys cenowy

Załącznik nr 8 - oświadczenie RODO

Zestawienie 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów


Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.09.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów


Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.09.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa


Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.09.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Wąskiej w m. Brzóza"


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów"


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi z zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów

Zawiadomienie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny

Przedmiar robót

Rysunek 1

Rysunek 2

STWiOR

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie RODO

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wykaz osób

Wzór umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny

Przedmiar robót

STWiOR

Rysunek 1

Rysunek 2

Formularz ofertowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Oświadczenie 2

Wykaz osób

Wzór umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"

Zawiadomienie


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"

Zawiadomienie


Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.08.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Wąskiej w miejscowości Brzóza"

Informacja 


Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.08.2019 r. dot. zapytania ofertowego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyborów zawierajacych azbest z terenu gminy Głowaczów

Informacja 


Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.08.2019 r.  o udzielenie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"

Informacja


Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.08.2019 r.  o udzielenie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"

Informacja


Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.08.2019 r.  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie : " Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów"

Informacja


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce-Brzózkiej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ursynowie w roku szkolnym 2019/2020

Zawiadomienie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Wąskiej w miejscowości Brzóza" 

Treść ogłoszenia cz.I

Treść ogłoszenia cz.II

Specyfikacja cz.I

Specyfikacja cz.II

Dokumentacja techniczna

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

SST

Oświadczenie nr 1

Formularz ofertowy

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Wykaz robót

Wzór umowy

Wykaz osób

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie RODO


Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.08.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce-Brzózkiej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ursynowie w roku szkolnym 2019/2020


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny

Przedmiar robót

STWiOR

Rysunek 1

Rysunek 2

Formularz ofertowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Oświadczenie 2

Wykaz osób

Wzór umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa" 

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 

Opis techniczny

Przedmiar robót

Rysunek 1 

Rysunek 2 

STWiOR

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczenie RODO

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wykaz osób

Wzór umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Głowaczów"

Treść ogłoszenia cz.1

Treść ogloszenia cz.2

Kosztorys

Schemat pompowni

Projekt

RLM 4

RLM 6

 

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.