Logo Głowaczów

Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy

 Podmiot odbierający odpady komunalne na terenie Gminy Głowaczów

1. Wójt Gminy Głowaczów zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U.z 2019r., poz. 2010 ze zm.) informuje:

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z terenu Gminy Głowaczów jest:

Konsorcjum firm:

Lider:  Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ MA-GA”

Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna

ul. Powały 4

26-600 Radom

Partner: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„ EKO ESTETYKA” Małecki Spółka Jawna

ul. Starokrakowska 137

26-600Radom

2. Miejscem zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głowaczów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.

ul. Witosa 94,26-600 Radom

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) znajduje się w Głowaczowie ul. Kozienicka 1 f, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400.


Firma w ramach umowy z gminą będzie odbierać następujące odpady:

- Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemniku o pojemności 120 l (zakupiony przez właściciela posesji) ewentualnie w workach czarnych o pojemności 120 l (zakupiony przez właściciela posesji).
Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy odpadów ulegających biodegradacji (liście, trawa, odpadki kuchenne np.: obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek itp.), popiołu.
- Odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności 120 l.
Odbiór będzie się odbywał według harmonogramu.
Pojemnik, worki, na wyznaczony dzień należy wystawiać przy drodze przed posesję do godz. 7.00.


JAK SEGREGOWAĆ SUROWCE WTÓRNE?

ODPADY NALEŻY SEGREGOWAĆ.Popiół, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, opakowania po farbach, lakierach i chemikaliach, zużyte opony, odpady niebezpieczne (świetlówki, baterie), odpady remontowe i rozbiórkowe, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Głowaczowie ul. Kozienicka 1 f, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.


Nadmieniamy, że w mieszanych odpadach komunalnych nie mogą występować odpady przeznaczone do segregacji i odwrotnie, w odpadach segregowanych nie mogą występować odpady należące do zmieszanych odpadów komunalnych.


Powyższe zasady nie dotyczą właścicieli gospodarstw, którzy zadeklarowali, że nie będą segregować odpadów.


Inne, ważne informacje na temat systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Głowaczów są dostępne na stronie internetowej http://glowaczow.pl/ w zakładce zbiórka odpadów komunalnych, a także bezpośrednio w Urzędzie Gminy Głowaczów - Referat Gospodarki Komunalnej ul. Kozienicka  1f  lub pod numer tel. (48) 623-10-47.


INFORMACJA DOTYCZĄCA WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW

Gmina Głowaczów informuję, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Głowaczów uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe ( kwartał), bez wezwania, w terminach:

I kwartał - do 31 marca,
II kwartał - do 30 czerwca,
III kwartał - do 30 września,
IV kwartał – do 31 grudnia.

Wpłat można dokonywać w Referacie Gospodarki Komunalnej

ul. Kozienicka 1 f, w godz. od 7.00 do 15.00,

na rachunek bankowy : 30 9125 0005 0000 0374 2000 0760

lub u inkasenta.

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.