Logo Głowaczów

Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Sukcesywnych dostaw oleju opałowego w 2020 r."


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Obsługi gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r."


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Bezgotówkowe zakupy paliw płynnych (On, Pb 95) w 2020 r."


Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.10.2019 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2020 roku"


Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.10.2019 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (ON, Pb 95) w 2020 r."


Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.10.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: "Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r."


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2020 r."

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:  "Bezgotówkowe zakupy paliw płynnych (ON i Pb 95) w 2020 r."

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r."

Treść specyfikacji


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r."

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 -formularz ofertowy

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - kosztorys cenowy

Załącznik nr 8 - oświadczenie RODO

Zestawienie


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów


Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.09.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów


Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.09.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa


Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.09.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Wąskiej w m. Brzóza"


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów"


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi z zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów

Zawiadomienie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny

Przedmiar robót

Rysunek 1

Rysunek 2

STWiOR

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie RODO

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wykaz osób

Wzór umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny

Przedmiar robót

STWiOR

Rysunek 1

Rysunek 2

Formularz ofertowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Oświadczenie 2

Wykaz osób

Wzór umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"

Zawiadomienie


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"

Zawiadomienie


Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.08.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Wąskiej w miejscowości Brzóza"

Informacja 


Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.08.2019 r. dot. zapytania ofertowego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyborów zawierajacych azbest z terenu gminy Głowaczów

Informacja 


Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.08.2019 r.  o udzielenie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"

Informacja


Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.08.2019 r.  o udzielenie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"

Informacja


Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.08.2019 r.  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie : " Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głowaczów"

Informacja


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce-Brzózkiej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ursynowie w roku szkolnym 2019/2020

Zawiadomienie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Wąskiej w miejscowości Brzóza"

Treść ogłoszenia cz.I

Treść ogłoszenia cz.II

Specyfikacja cz.I

Specyfikacja cz.II

Dokumentacja techniczna

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

SST

Oświadczenie nr 1

Formularz ofertowy

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Wykaz robót

Wzór umowy

Wykaz osób

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie RODO


Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.08.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce-Brzózkiej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ursynowie w roku szkolnym 2019/2020


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki"

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny

Przedmiar robót

STWiOR

Rysunek 1

Rysunek 2

Formularz ofertowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Oświadczenie 2

Wykaz osób

Wzór umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa"

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny

Przedmiar robót

Rysunek 1

Rysunek 2

STWiOR

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie RODO

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wykaz osób

Wzór umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Głowaczów"

Treść ogłoszenia cz.1

Treść ogloszenia cz.2

Kosztorys

Schemat pompowni

Projekt

RLM 4

RLM 6

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - oświadczenie

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 - wykaz robót

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 - oświadczenie RODO

Zestawienie badań gruntowych

Zestawienie wielkości oczyszczalni

Lista

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3

Załącznik graficzny nr 4

Załącznik graficzny nr 5

Załącznik graficzny nr 6

Załącznik graficzny nr 7

Załącznik graficzny nr 8

Załącznik graficzny nr 9

Załącznik graficzny nr 10

Załącznik graficzny nr 11

Załącznik graficzny nr 12

Załącznik graficzny nr 13

Załącznik graficzny nr 14

Załącznik graficzny nr 15

Załącznik graficzny nr 16

Załącznik graficzny nr 17

Załącznik graficzny nr 18

Załącznik graficzny nr 19

Załącznik graficzny nr 20

Załącznik graficzny nr 21

Załącznik graficzny nr 22

Załącznik graficzny nr 23

Załącznik graficzny nr 24

Załącznik graficzny nr 25

Załącznik graficzny nr 26

Załącznik graficzny nr 27

Załącznik graficzny nr 28

Załącznik graficzny nr 29

Załącznik graficzny nr 30

Załącznik graficzny nr 31

Załącznik graficzny nr 32

Załącznik graficzny nr 33

Załącznik graficzny nr 34

Załącznik graficzny nr 35


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Cec

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.