dzisiaj jest: 19 września 2018. imieniny: Konstancja, January
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

WYBÓR OFERTY - WODOCIĄG

Głowaczów dn. 21.01.2016 r.

ZP.271.D.2.16

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY,

KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy docelowej sieci  zaopatrzenia w wodę  w gminie Głowaczów  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający -  Gmina Głowaczów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy docelowej sieci  zaopatrzenia w wodę  w gminie Głowaczów  została wybrana oferta firmy:

 

 EKOSFERA

Krystyna Fejfer

ul. Barlickiego 23

26-600 Radom

 

za oferowaną cenę brutto 54.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset zł 00/100 gr.).

 

Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny

 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 13 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert spełniających wymagane warunki.

Zgodnie z pkt 9 Rozeznania cenowego jednym kryterium jakim się kierował Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena. Zamawiający zgodnie z pkt. 9 Rozeznania cenowego  dokonał oceny złożonych ofert.

 

 

Nr ofert

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty w PLN

 

Kolejność ofert wg kryterium ceny

 

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„PROENCO” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

 

206.640,00

 

VII

 

 

2

Instalacje Sanitarne

Projektowanie, nadzór

mgr inż. Andrzej Wasiluk

ul. Ogrodowa 20

21-500 Biała Podlaska

 

 

189.118,70

 

 

VI

 

3

 

AKAWAI Marcin Traczyk

ul. Zagórska 195/3

25-146 Kielce

 

329.498,55

 

XIII

 

4

NEOX Sp. z o.o.

ul. Wały Piastowskie 1/1508

80-855 Gdańsk

 

223.835,40

 

VIII

 

5

Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych

„PROJSANIT”

Andrzej Wołkowicki

ul. Żeromskiego 6/4

10-351 Olsztyn

 

102.828,00

 

V

 

6

EKO-PROJEKT PRZEWORSK Sp. z o.o.

ul. Głęboka 28

37-200 Przeworsk

 

89.790,00

 

II

 

7

„EKOSFERA”

Krystyna Fejfer

ul. Barlickiego 23

26-600 Radom

 

54.500,00

 

I

 

8

Projektowanie – Nadzory Sieci Instalacji Sanitarnych Tomasz Kucharski

ul. Parkowa 26

26-600 Radom

 

244.698,51

 

XI

 

9

BR PROJEKT

Błażej Rogulski

ul. Sosnowskiego 1/56

02-784 Warszawa

 

99.630,00

 

IV

 

10

EUROTECH Maciej Taff

ul. Łąkowa 2b

05-119 Stanisławów Drugi

 

 

242.345,67

 

X

 

11

SKAR CENTRUM Sp. z o.o.

ul. Panoramiczna 5/19

25-503 Kielce

 

277.990,33

 

XII

 

12

AP-INSTAL Piotr Czarnecki

ul. Nowofolwarczna 22C

26-600 Radom

 

89.913,00

 

III

13

Biuro Projektowe UPAKA

Agnieszka Osiadacz

ul. Ruptawska 13

43-253 Pielgrzymowice

 

 

232.470,00

 

 

IX

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 7 firmy EKOSFERA Krystyna Fejfer z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Barlickiego 23 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w rozeznaniu cenowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Firma EKOSFERA Krystyna Fejfer z siedzibą: 26-00 Radom ul. Barlickiego 23  za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 54.500,00 zł brutto.

 

  

  

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&